SPAW EZastosowanie

SPAW E - jest wodną emulsją oleju roślinnego i ciekłych środków antyadhezyjnych, zapobiegających przywieraniu odprysków metalu i elektrod do spawanych części, dysz i narzędzi.. Można go używać do spawania różnych metali w tym metali kolorowych.

Charakterystyka produktu

SPAW E – zostawia na powierzchni antyadhezyjną warstwę, która działa w stanie mokrym i suchym.
SPAW E – zapewnia czasowa ochronę antykorozyjną
SPAW E – jest produktem niepalnym i nietoksycznym. W procesie spawania nie wydziela oparów drażniących drogi oddechowe i jest praktycznie bezzapachowy.
SPAW E – mie zawiera silikonów ( polisiloksanów) ani palnych rozpuszczalników.
SPAW E – jest produktem łatwo biodegradowalnym
SPAW E – zostawia na powierzchni warstwę, która może być usunięta przy użyciu alkalicznych środków myjących lub rozpuszczalników organicznych.
SPAW E - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

SPAW E - zaleca się stosować bez rozcieńczeń.

SPAW E - aplikuje się rozpylaczem, pędzlem lub wałkiem malarskim. Podczas operowania środkiem należy nosić okulary ochronne.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 5 o C do 35 o C przez okres do 12 miesięcy.

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,0 g/cm 3 - 1,1 g/cm 3
Odczyn pH koncentratu : 9,5 – 10,5
Kolor : mleczny
Temperatura krzepnięcia : -1°C

Opakowanie

SPAW E jest dostępny w opakowaniach:
- atomizer o pojemności 500 ml
- kanister 5 litrowy
- kanister 10 litrowy
- kanister 20 litrowy
- kanister 30 litrowy

Transport

SPAW Enie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.