SPAW 250Zastosowanie

SPAW 250 - jest wysokiej jakości środkiem zapobiegającym przywieraniu odprysków metalu i elektrod do spawanych części, dysz i narzędzi, również w spawaniu ciągłym. Można go używać do spawania różnych metali w tym metali kolorowych.

Charakterystyka produktu

SPAW 250 – można wykorzystywać przy operacji cięcia laserowego.
SPAW 250 – umożliwia bezproblemowe malowanie i cynkowanie po spawaniu, jest łatwo zmywalny z powierzchni.
SPAW 250 – zapewnia czasowa ochronę antykorozyjną
SPAW 250 – jest produktem niepalnym i nietoksycznym. W procesie spawania nie wydziela oparów drażniących drogi oddechowe i jest praktycznie bezzapachowy.
SPAW 250 – zawiera syntetyczne dodatki antyadhezyjne, środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, substancje konserwujące i wodę. Nie zawiera silikonów ( polisiloksanów) ani palnych rozpuszczalników.
SPAW 250 – jest produktem łatwo biodegradowalnym
SPAW 250 - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

SPAW 250 - zaleca się stosować bez rozcieńczeń. Dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, stosować rozcieńczony z wodą w stosunku 1 : 5 (1 cz. SPAWu 110 : 5 cz. wody).

SPAW 250 - aplikuje się rozpylaczem, ustawionym na rozpylanie mgłowe, cienką niespływająca warstwą. Przy ręcznej aplikacji zalecana odległość ok. 0,5 m, czas 1 sekunda.
Podczas operowania środkiem należy nosić okulary ochronne.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 5 o C do 35 o C przez okres do 12 miesięcy.

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,0 g/cm 3 - 1,1 g/cm 3
Odczyn pH koncentratu : 9,5 – 10,5
temperatura wrzenia : powyżej 100°C
Kolor : różowy
Temperatura krzepnięcia : -1°C

Opakowanie

SPAW 250 jest dostępny w opakowaniach:
- atomizer o pojemności 500 ml
- kanister 5 litrowy
- kanister 10 litrowy
- kanister 20 litrowy
- kanister 30 litrowy

Transport

SPAW 250nie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.