SPAW ALZastosowanie

SPAW AL - jest wysokiej jakości środkiem zapobiegającym przywieraniu odprysków metalu i elektrod do spawanych części, dysz i narzędzi, również w spawaniu ciągłym. Można go używać do spawania różnych metali w tym metali kolorowych.

Charakterystyka produktu

SPAW AL – umożliwia bezproblemowe malowanie i cynkowanie po spawaniu, jest łatwo zmywalny z powierzchni.
SPAW AL – jest produktem niepalnym i nietoksycznym. W procesie spawania nie wydziela oparów drażniących drogi oddechowe i jest praktycznie bezzapachowy.
SPAW AL – zawiera syntetyczne dodatki antyadhezyjne, środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, substancje konserwujące i wodę. Nie zawiera silikonów ( polisiloksanów) ani palnych rozpuszczalników.
SPAW AL – jest produktem łatwo biodegradowalnym
SPAW AL - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

SPAW AL - zaleca się stosować bez rozcieńczeń.

SPAW AL - aplikuje się rozpylaczem, ustawionym na rozpylanie mgłowe, cienką niespływająca warstwą. Przy ręcznej aplikacji zalecana odległość ok. 0,5 m, czas 1 sekunda.
Podczas operowania środkiem należy nosić okulary ochronne.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 5 o C do 35 o C przez okres do 12 miesięcy.

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,0 g/cm 3 - 1,1 g/cm 3
Odczyn pH koncentratu : ok. 7,5
temperatura wrzenia : powyżej 100°C
Kolor : klarowna ciecz bezbarwna lub jasnożółta
Temperatura krzepnięcia : ok. 0deg;C

Opakowanie

SPAW AL jest dostępny w opakowaniach:
- atomizer o pojemności 500 ml
- kanister 5 litrowy
- kanister 10 litrowy
- kanister 20 litrowy
- kanister 30 litrowy

Transport

SPAW ALnie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.