OLEJ SEPARACYJNY DO ASFALTU RZASTOSOWANIE

Olej separacyjny do asfaltu R przeznaczony jest do sporządzania emulsji, używanej w celu eliminacji zjawiska przeywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowych maszyn drogowaych i samochodów transportujących asfalt.
Zalecane stężenie emulsji 10 - 15 %.

SKŁAD OGÓLNY

W skład oleju separacyjnego do asfaltu R wchodzi olej mineralny, olej roślinny, zestaw emulgatorów zabezpieczających trwałość emulsji oraz dodatki antyadhezyjne.

WŁASNOŚCI

wygląd w temperaturze 20 +/- 5°C : jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż : 50
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż : 140
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż : -10
stabilność 10% emulsji sporządzonej na wodzie o twardości 15°N po 48h : wytrzymuje