OLEJE F 15ZASTOSOWANIE

Olej F-15 stosuje się w postaci emulsji wodnych do smarowania form ceramicznych Pro-Monta przy produkcji gipsowych i betonowych elementów budowlanych.

SKŁAD OGÓLNY

Olej F-15 produkowany jest na bazie głębokokorafinowanego oleju mineralnego, zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i emulgującym.

WŁASNOŚCI

lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s : 35
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż : 150
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż : 0

Własności 5% emulsji Oleju F-15 na wodzie destylowanej:
- badanie stabilności emulsji w temp. 20°C -/+ 5°C : wytrzymuje
- pH : 8,0 - 9,5

Własności 20% emulsji Oleju F-15 na wodzie destylowanej:
- badanie stabilności emulsji w temp.20°C -/+ 5°C w czasie 24 h : wytrzymuje
- zdolność ochrony przed korozją metodą Herberta : HO