OLEJ DO FORM FB-KR 25ZASTOSOWANIE

Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35 stosowane są­ do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz ochrony form stalowych przed korozją.
Dzięki temu osiaga się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35 produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

wygląd : jednorodna, klarowna ciecz barwy jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s : 20,0 - 30,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż : 120
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż : -20
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie większa niż : 10