OLEJ DO FORM C 5ZASTOSOWANIE

Oleje do form C-5 i C-9 stosuje się do smarowania form stalowych, drewnianych oraz silikonowo-żywicznych przy produkcji elementów z betonu jruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy.
Dzięki temu osiaga się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.
Olej C-5 można stosiwać również przy produkcji elementów ceramicznych

SKŁAD OGÓLNY

Oleje do form C-5 i C-9 produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

wygląd : jednorodna, klarowna ciecz barwy zółtej do jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s : 3/9
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż : 85
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie niższa niż : 5
liczba zmydlenia, mgKOH/g, nie niższa niż : 5