EKOBIOTENOL BET-K/REKOBIOTENOL BET-K/R
jest to reaktywny nieemulgujacy olej antyadhezyjny.

Przeznaczony jest do smarowania form stalowych, drewnianych i drewnopodobnych przy produkcji betonu kruszywowego.

EKOBIOTENOL BET-K/R zawiera w swoim składzie wysokorafinowana bazę olejową , oleje roślinne oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy.

EKOBIOTENOL BET-K/R może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzli. Nie powoduje wybawień na powierzchni betonu.

EKOBIOTENOL BET-K/R nie zawiera związków chloru, PCB i PCT

Właściwości fizykochemiczne.

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym powyżej 120 ° C
Temperatura krzepnięcia poniżej – 10 ° C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 ° C ok. 30 mm^2/s
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C ok. 16 mm^2/s
Gęstość w temperaturze ° C 0,85 – 0,95 g/cm3


EKOBIOTENOL BET-K/R posiada jasne zabarwienie i nie powoduje przebarwień elementów betonowych. Należy do grupy oddzielaczy reaktywnych, uzyskuje przez to dużą łatwość oddzielania formy od wyrobu i daje wysoka gładkość powierzchni betonowej.