GAP 15Zastosowanie

GAP 15 - Płyn chłodzący do uchwytów spawalniczych

Charakterystyka produktu

GAP 15 – jest to płyn do chłodzenia uchwytów do spawania i cięcia, do zastosowania w urządzeniach spawalniczych oraz w przecinarkach plazmowych.
GAP 15 – jest produktem niepalnym i nietoksycznym. Nie zawiera glikolu etylenowego.
GAP 15 – posiada bardzo niskie przewodnictwo właściwe , poniżej 10 μS /cm. ( oporność właściwa > 10 5 Ω/cm). Temperatura pracy od -15 o C do + 80 o C.
GAP 15 – zawiera inhibitory korozji miedzi i stopów miedzi, antyutleniacze i środki obniżające temperaturę krzepnięcia. Jest chemicznie stabilny. Nie zawiera palnych rozpuszczalników.
GAP 15 – jest produktem łatwo biodegradowalnym
GAP 15 - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

GAP 15 - należy stosować bez rozcieńczeń..

Magazynowanie

należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania od - 15 do 30 o C. Okres przechowywania do 12 miesięcy.

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,02 g/cm 3 - 1,05 g/cm 3
Odczyn pH koncentratu : 6 – 8
Kolor : klarowna, bezbarwna ciecz
Temperatura krzepnięcia : -16°C

Opakowanie

GAP 15 jest dostępny w opakowaniach:
- kanister 5 litrowy
- kanister 10 litrowy
- kanister 20 litrowy
Transport

GAP 15nie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.