BITUMSEP OMZastosowanie

BITUMSEP OM - zabezpiecza powierzchnie skrzyń ładunkowych, układarek ręcznych, narzędzi i innych maszyn drogowych przed przywieraniem mas bitumicznych

Charakterystyka produktu

BITUMSEP OM – jest przyjazny dla skóry, dlatego podczas stosowania nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa.
BITUMSEP OM – zawiera łatwo biodegradowalne substancje pochodzące ze źródeł odnawialnych.
BITUMSEP OM – łatwo ulega rozpuszczeniu w wodzie tworząc stabilny, niekorozyjny roztwór.
BITUMSEP OM – zawiera środki obniżające temperaturę krystalizacji.
BITUMSEP OM – nie zawiera lotnych rozpuszczalników. Nie wchodzi w reakcje z asfaltem, nie niszczy jego struktury, nie wypłukuje z asfaltu substancji niebezpiecznych dla środowiska.
BITUMSEP OM – nie zawiera fosforanów, NTA, EDTA .
BITUMSEP OM - jest niepalny.
BITUMSEP OM - nie zatyka dysz systemów spryskujących

Użytkowanie

Zaleca się stosowanie po rozcieńczeniu wodą.
Najczęściej stosuje się w stężeniu od 10 – 20 % m/m.
Dla niektórych typów masy bitumicznej może być wymagane zwiększenie stężenia roboczego. Optymalne stężenie robocze należy dobrać metodą prób.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -5 do +40°C

Własności fizyczne i chemiczne

Gęstość w temperaturze 20°C : 1,15 g/cm3
Odczyn pH koncentratu : 7 – 9
temperatura wrzenia : powyżej 150°C
Kolor : kremowy - jasno brązowy
Lepkość kinematyczna : 30,0 - 50,0 mm2/s ( w 20°C )
Temperatura krzepnięcia : poniżej - 6°C

Opakowanie

BITUMSEP OM – pakowany jest w beczki o pojemności 200 litrów i paletopojemniki o pojemności 1000 litrów

Transport

BITUMSEP OMnie podlega przepisom transportowym RID/ADR. Nie jest wymagane oznakowanie środków transportowych nalepkami i tablicami ostrzegawczymi.
Ten produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu wymienionych rozporządzeń transportowych.