ALHEN N-HPostać : Ciecz
Gęstość [g/cm3] : ok. 1,0
Odczyn pH 2% r-ru : ok. 9.0

Zalecane stężenie robocze : od 2 do 5 %
Temperatura pracy : od 30 do 80 ° C

Charakterystyka
  • Neutralny środek myjący do mycia stali i żeliwa..
  • Rozpuszczalny w wodzie.
  • Zawiera inhibitory korozji.
  • Nie pozostawia warstw utrudniających dyfuzje podczas obróbki cieplno-chemicznej
Zastosowanie:
  • Przeznaczony do myjni natryskowych, Ciśnienie natrysku do 500 bar
  • Zalecany do mycia stali i żeliwa.
  • Zalecany do mycia przed operacją hartowania